Skip to content

Felanmälningar

Felanmälningar : Så här gör ni när något oönskat inträffar

Akut fel, brand eller olycka som kan orsaka personskada eller stor skada på huset   Ring  112

Polis  046-114 14 – ärenden och tips som inte är akuta


Från och med 1.a maj 2017 ska alla felanmälningar göras via Riksbyggens Dag och Natt telefonnummer   0771-860 860.

Telefonen är bemannad 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Om ärendet är akut och allvarligt (t.ex någon har fastnat i hissen, allvarlig vattenläcka) kommer man att skicka ut någon omedelbart. Om det inte bedöms som allvarligt men akut, kommer man att hantera felet under kontorstid samma/nästa vardag . Riksbyggen använder våra stadgar/regler för att bedöma om det är ett fel som föreningen ska stå för eller om lägenhetsinnehavaren ska stå för kostnaden.

 

Under fliken Tips och info finns kontaktuppgifter till olika serviceföretag.

För kontakt med styrelsen se flik Styrelsen