Skip to content

Styrelsen

Brf Diamanten, organisationsnummer: 769607-7374

E-mail till föreningens styrelse: brfdiamantenlund@gmail.com

Holger Radner, ordförande
046-324050
042-260390

Torsten Dahlin, sekreterare och gästlägenheten. Vänligen använd i första hand e-mail för bokning.
0701 825030

Ingegärd Burling, administration
0702 118573

Nils Åke Jönsson, teknikansvarig
0705 086694

Peter Runnerström, ekonomiansvarig
0708 361335

Suppleant
Rolf Larsen, teknikansvarig
0706 207161

Valberedning

Karin Thulin
Lena Eidevall
Kent Salomonsson

Revisorer

KPMG AB
Bo Strandberg