Felanmälningar

Akut fel, brand eller olycka som kan orsaka personskada eller stor skada på huset, ring  112!

Polis  046-114 14 – ärenden och tips som inte är akuta.

SAMTLIGA felanmälningar eller problem i huset, ska anmälas via Riksbyggens Dag och Natt telefonnummer 0771-860 860.

Telefonen är bemannad 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Om ärendet är akut och allvarligt (t ex någon har fastnat i hissen, allvarlig vattenläcka) kommer Riksbyggen att skicka ut någon omedelbart. Om det inte bedöms som allvarligt, kommer man att hantera felet under kontorstid samma/nästa vardag . Riksbyggen använder våra stadgar/regler för att bedöma om det är ett fel som föreningen ska stå för eller om lägenhetsinnehavaren ska stå för kostnaden.

Under rubriken Tips och Information finns kontaktuppgifter till olika serviceföretag.

För kontakt (ej felanmälningar!) med styrelsen se flik Styrelsen.