Styrelsen

Brf Diamanten, organisationsnummer: 769607-7374

E-mail till föreningens styrelse: brfdiamantenlund@gmail.com

Peter Runnerström, ordförande
0708 361335

Anders Sunesson, teknikansvarig, vice ordförande
0721 792116

Ingegärd Burling, administration
0702 118573

Erik Lindhagen, teknikansvarig
0705 848522

Filip Fischier, ekonomiansvarig och gästlägenheten. Vänligen använd i första hand e-mail för bokning.
0763 390685

Suppleant

Fredrik Andersson, sekreterare
0722 095540

Valberedning

Karin Thulin
Lena Eidevall
Kent Salomonsson

Revisorer

KPMG AB
Bo Strandberg