Styrelsen

Brf Diamanten, organisationsnummer: 769607-7374

E-mail till föreningens styrelse: brfdiamantenlund@gmail.com

Peter Runnerström, ordförande
0708 361335

Torsten Dahlin, sekreterare, vice ordförande
0701 825030

Ingegärd Burling, administration
0702 118573

Rolf Larsen, teknikansvarig
0706 207161

Anders Sunesson, teknikansvarig
0721 792116

Filip Fischier, ekonomiansvarig och gästlägenheten. Vänligen använd i första hand e-mail för bokning.
0763 390685

Suppleant
Erik Lindhagen, teknikansvarig
0705 848522

Valberedning

Karin Thulin
Lena Eidevall
Kent Salomonsson

Revisorer

KPMG AB
Bo Strandberg